Posted By: gaudentius (gaudentius) on 'CZbazar'
Title:   Skoda 120LS rv 78 za odvoz
Date:   Fri Nov 15 10:07:18 2002

Breclavsky okres, ridit se da, nastartovat uz asi nikdy, spise do srotu.

               ...koneckoncu vse zalezi na uhlu pohledu.
sedivy@seznam.cz, http://gaud.kgb.cz
BTW sbiram telefonni karty a uz i kupony mobilnich operatoru, zbytky SIMek...

Search the boards