Posted By: Hobbys () on 'CZbazar'
Title:   Re: K: 19" CRT
Date:   Mon Sep 17 06:51:38 2007

prepastovavam vyprodej 19" LG z 
http://www.progamers.cz/default.asp?sectid=99#news17501 


V souvislosti s p}echodem nXkterlch heren s!tX PG Cyber Ca na LCD monitory n m 
zf staly na skladX 19-ti palco CRT monitory LG Flatron. P}edt!m ne' tyto 
monitory odvezeme do nXkteho PC bazaru, m me pro v s asovX omezenou nab!dku 
na odkup tXchto monitorrv .


Parametry monitor:


LG Flatron F900P - 19" CRT

ploch obrazovka Flatron

maxim ln! rozligen! 1600x1200

1280x1024 p}i 100 Hz

rozsah horizont ln!ch frekvenc! [kHz]: 30 - 111

rozsah vertik ln!ch frekvenc! [Hz]: 50 - 200

cena monitoru: 1000 K
Vgechny monitory (celkem 16 ks) byly pou'!v ny v hernX po dobu cca 1 roku a 
jsou plnX funkn!. Nab!dka je asovX omezena, po 17.9. budou odvezeny na prodej 
do bazaru. Pro domluvu ohlednX vyzkougen!/p}ed n! vyu'ijte pros!m mail. 
Monitory jsou k vyzvednut! v kancel }!ch ProGamers (Muchova 15, Praha 6 - 
Dejvice, nad hernou AMD PGCC Prodigy, ve vgedn! dny mezi 9:00 a 17:00).

Kontaktn! osoba:
Michal Pecka
mail pecka@progamers.cz 


    Hobbys

> Koupim 19" CRT, predpokladam symbolicka cena, po Praze...
> 
>                  Bohousek
> ---------------------------------------------------------
> Nekdy je treba o krok ustoupit, aby se prodlouzil rozbeh...

Search the boards