Posted By: Horakp (Horakp) on 'CZbooks'
Title:     Bednar, Hobza
Date:      Mon Mar  9 14:32:43 1998

Za rozumnou cenu shanim knihy Fr. Bednare: Sbirka zakonu a narizeni ve vecech 
nabozenskych a cirkevnich, Ant. Hobza: Uvod do cirkevniho prava, Pomer mezi 
statem a cirkvi. A. Smith:Blahobyt narodu, Michael Novak" Duch demokratickeho 
kapitalismuh.
 

Search the boards