Posted By: BRunner (BRunner) on 'CZcompMusic'
Title:   RE: ESS jeste jednou
Date:   Thu Apr 30 11:41:55 1998

> LINE IN  : nezesilovany vstup,( ve vnitr je sem zapojena CD-ROM 
>       ten hubenej kablik ) 
> LINE OUT : nezesilovany vystup, ten muzes poslat na vstup do veze, kde
>       je kvalitnejsi zesilovac a equalizer atd ...
> SPEAKR IN : zesileny vstup, sem se zapojuje treba mikrofon

Snad MIC IN ne?

> 
> SPEAKER OUT : zesileny vystup, vhodny pro neaktivni bednicky
> 


                          BRunner
______________________________________________________________________________

   ... to je tvoje valka ...
______________________________________________________________________________

Search the boards