Posted By: Libb (  :)))) on 'CZexperience'
Title:   Re: nalejelimicinenalejelimi
Date:   Mon Feb 17 20:26:56 1997

no, kamose se ptali v hospode, jestli ma 18, kdyz sme byli spolu na pivo a on 
byl ve vojenske uniforme... :))) 

                       Libb z Valasskych Klobouku

http://risc.upol.cz/~foltynel
tel.: 0636 - 33 46, Libor

Search the boards