Posted By: Trifid (Ondra X. Dolezal) on 'CZflying'
Title:   PA radary 3 - COBRA
Date:   Thu Apr 17 01:32:43 1997

--------------------------------------------------------------------------
COBRA (CounterBattery Radar) - evropsky mobilni delostrelecky radiolokacni
komplet, urceny pro nasazeni proti hlavovym prostredkum od raze 105 mm
--------------------------------------------------------------------------

...Plosna fazovana antena, vyvinuta americkou firmou Martin Marietta v
soucinnosti s firmou General Electric, je bezesporu nejzajimavejsim a
pravdepodobne i klicovym prvkem celeho kompletu. Je tvorena vice nez
3000 vysilacimi/prijimacimi moduly na bazi hybridnich monolytickych
mikrovlnnych integrovanych obvodu typu GaAs (galium/arsen) s moznosti
maximalniho vyzarovaneho impulzniho vykonu az 5 W, sestavenymi po
ctyrech do zakladnich funkcnich celku, tzv. kvadratickych jednotek,
kterych je celkem 750. Jsou usporadany do plochy tvaru elipsy o sirce
2,43 metru, vysce 2,75 metru a hloubce 1,3 metru (usporadani na
vysku).

System individualniho napajeni jednotek dovoluje provadet automatickou
kalibraci apertury jako celku i za provozu, coz znacne zvysuje
pravdepodobnost bezporuchoveho provozu v bojovych podminkach.
Napriklad pri poruse nebo mechanickem poskozeni i vice nez 10 %
modulu nedochazi ke zpomaleni rychlosti elektronickeho snimani ani k
podstatnemu zhorseni presnosti zamerovani cilu. Tato moderni koncepce
plosne fazovane anteny o celkove plose 4,5 m2 je charakterizovana
vysokou rychlosti elektronickeho snimani s relativne nizkym efektivnim
impulznim vyzarovanym vykonem. Maximalni sektor elektronickeho
vychylovani je vice nez 90 v horizontalni a 22 ve vertikalni rovine
(bez zmeny polohy).

Ovladaci mechanizmus dovoluje zakladni mechanicke nastaveni anteny
180 v horizontaln i rovine (celkovy sektor az 270) a naklonu ve
vertkalni rovine v rozsahu od - 5 do + 35. Celkovy sektor vyzarovani
muze byt podle potreb redukovan nebo rozdelen na nekolik vyseci. V
kazde z nich muze byt napr. blokovano vysilani. V prepravni poloze je
plosna fazovana antena sklopena na horni strane kontejneru a do
pracovn i polohy je nastavovana automaticky pomoci hydraulickeho
mechanizmu....

---
A to je vse. Za vsechny preklepy a zkresleni faktu muze jen muj scanner:)


                   /~~~~~~ /~~ /~~ /~~~~~~~  
___ ondra           ______/~~__/~~__/~~/~~__/~~__/~~__
__   x. dolezal        _____/~~__/~~___/~~~~___/~~__/~~__
__   dolezalo@risc.upol.cz  _____/~~__/~~__/~~/~~__/~~__/~~__
___  www.redigy.mcs.cz    _______/~~~~~~__/~~__/~~_/~~~~~~~___ 

Search the boards