Posted By: Kio (Hue Bue Gue) on 'CZhardware'
Title:   Re: ruseni obrazu televizni karty
Date:   Tue Jun 8 18:30:18 2004

V ty zasuvce se nachazi vetsinou anteni rozbocovac ... 
vzhledem k tomu ze je cely STAcko pod napetim, tak jsou vetsinou vsecky tyhle 
prvky aktivni ... 
                       Kio

Search the boards