Posted By: Suzanne (*** SNEZI! ***) on 'CZhumor'
Title:   Dcera
Date:   Thu Dec 2 12:58:16 1999


Hodnoti matka pocinani sve osmnactilete dcery:
 "Tys tomu dala teda korunu - chodit se dvema padesatniky!"
-------------------------------------------------------------------------
Adamkuv vyber vtipu                  http://www.jokes.cz/


         Prijde den, kdy se zelvy nauci letat. 
                             SuE

Search the boards