Posted By: Megac (puvodne MegaDeth) on 'CZhumor'
Title:     kladivo
Date:      Mon Jan  3 10:22:16 2000

Vite proc maji policajti ve sklepe kladivo?
.
.
.
.
.
Aby mohli dobijet baterku! :-)

                                          Megac
*     #     # ##### ######   ##   #####  ##### ####### #    #      *
**    ##   ## #     #       #  #  #    # #        #    #    #     **
***   # # # # ###Kdo se narodil je dluzen smrti...#    ######    ***
****  #  #  # #     #    # ###### #    # #        #    #    #   ****  
***** #     # ##### ###### #    # #####  #####    #    #    #  *****
************* http://home.zcu.cz/~svamber4/index.html **************

Search the boards