Posted By: Trauma (Trauma) on 'CZmsdos'
Title:     fake ZIP/UNZIP?
Date:      Fri Jun  7 12:03:33 1996

Hi,

nevite nekdo, jestli existuje fake verze ZIPu/UNZIPu, ktera by umoznila 
rozbalit archiv ZIP ochraneny heslem? 

trauma/ROYAL
 

Search the boards