Posted By: Radoomek () on 'CZmsdos'
Title:   Re: pameti
Date:   Mon Mar 3 15:03:53 1997

 Mas Pamet delenou takto

640 KB je dolni pamet
64 KB je horni pamet (Hi memory area)
cokoli nad tim je EMS resp XMS ... tj pamet adresovana pres ovladace pameti.


Znacne zkraceno a lehce zjednoduseno:)) ale asi tak vse:0

     /     Customize your world, or it will change U ... :)
   ^^^OO^^^
   Rad..mek    Kolar@ius(ruzenka).prf.cuni.cz
            http://ruzenka.prf.cuni.cz/~kolar

Search the boards