Posted By: miri (miri) on 'CZmsdos'
Title:     Re: format a:
Date:      Tue Apr  1 23:47:28 1997

HD-Copy (dokaze preskakovat vadny sektory a nahrazovat je zaloznima) pro 
diskety 1.44, jinak 2mf (1804kB). Nebo Superformat pro Linuxem.
MIRI iS HERE iS MIRI iS HERE iS MIRI iS HERE iS MIRI iS HERE iS MIRI

Search the boards