Posted By: Jovo () on 'CZmsdos'
Title:   .. doplnek
Date:   Fri Feb 27 11:36:09 1998

... eh nejak jsem zapomel dopsat, ze mam takovy maly pascalovsky programek, 
ktery projede adresar (mozno zapnout rekurzivnost) a s kazdym souborem neco 
udela. Uz jsem tim tvoril napriklad batak k prevodu vsech .JPG na .GIF ve 
dvou mych podadresarich (odesel jsem mezitim zatopit v kotli a kdyz jsem se 
vratil, batak dobeh k naproste spokojenosti).
 Na konec jsem dopsal upravenou procedurku, takze si to zkopni. Koho to 
nezajima, at si skipne zbytek postu :-)

Jovo.
-------------------------------------------------------------------------------
program File_neco;
{
 by xhovor00@stud.fee.vutbr.cz
 prohleda i rekurzivne vsechny podadresare a dany adresar (volitelne DIRFLAG)
 a aplikuje na vsechny vyhovujici soubory prodeduru DOWITHFILE
}
uses dos,crt;

var DirFlag:word;procedure DoWithFile(var name:string);
begin;
 writeln(Name);
end;


procedure DoWithParam(name:string);
 var
  DirInfo: SearchRec;
  fullname,PushName:string;
  l:word;
  {         /--- pointry (adr) taky neco zaberou
   43 + 2*256 + 2 + 2*4 = 565
   16ti Kilovy stack se nam zhrouti +- az po 25ti zanorenich (teda
   kdyz si DoWithFile nenapushuje moc
  }
 begin
  fullname := FExpand (Name);
  FindFirst(FullName, AnyFile , DirInfo);
  {vyhledani prvniho souboru....}
  while (DosError = 0) do {napriklad 18 = NoMoreFiles = Uz jsem nic nenasel}
   begin
     if (DirInfo.attr <> Directory) AND (DirInfo.name[1]<>'.') then
     {vynechani '.' a '..' a ostatnich podadresaru}
       begin;
        PushName := FullName;
        l:=length(PushName);
        while PushName[l]<>'' do
         begin;
          Delete(PushName,l,1);
          l:=length(PushName);
         end;
        PushName:=PushName+DirInfo.Name;
        DoWithFile(PushName);{... jeho zpracovani ...}
       end;
     FindNext(DirInfo);{... a dalsi pan na holeni}
   end;


  if DirFlag = 0 then exit;{budou se prohledavat i podadresare ? }
  pushname:=fullname;
  l:=length(PushName);
  while PushName[l]<>'' do
   begin;
    Delete(PushName,l,1);
    l:=length(PushName);
   end;
  pushname:=pushname+'*.*';

  FindFirst(PushName, Directory, DirInfo);
  {Najde se prvni podadresar a pustime na nej ...}
  While DosError = 0 do
   begin;
    if (DirInfo.Attr = Directory) AND (DirInfo.name[1]<>'.') then
     {SHIT ! FindFirst najde prvni DIR, ale FindNext do toho pak
      napere JKAYKOLI soubnor (*.*), Tak tohle se Borlandum nepovedlo.
      I v Helpu maji, ze to vyhleda stejne atributy, ale me to nejak
      nechodilo. Jestli je chyba ve me, tak nevim kde.}
     begin;
      Pushname:=Fullname;
      L:=length(Pushname);
      While (l>1) AND (Pushname[l]<>'') do dec(l);
      Insert('',pushname,l+1);
      Insert(DirInfo.name,pushname,l+1);
      DoWithParam(PushName);{... rekurzivne tu samou proceduru....}
     end;
    FindNext(DirInfo);{... atohle zajisti, ze se prolezou vsechny.}
   end;
 end;{main}
var i,j:word;
  s:string;

begin;
 clrscr;
 DirFlag:=1;
 for i:=1 to paramcount do
  begin;
   DoWithParam(paramstr(i));
  end;
 {tohle si odpoznamkuj
  writeln(':end ');
  }
end.

{tady je ta prepsana procedurka}
procedure DoWithFile(var name:string);
begin;
 write('dosamp ');
 writeln(Name);
 writeln('choice .....<sem si dopln spravne parametry>');
 writeln('if errorlevel ...<:-)>... goto end');
end;
-----------------------------------------------------------------------

Search the boards