Posted By: Niki (Meep Meep ;)) on 'CZnews'
Title:   Vyzva
Date:   Wed Nov 4 20:17:39 1998

Se.e vas SPT Telecom ? Nelibi se vam zdrazovani telefonnich poplatku ?
Chcete se pridat k bouricimu se internetu ? Sledujte zpravy na 

          http://bojkot.zpravy.cz

/Niki

Search the boards