Posted By: Endif (za vsechno muze Y2K) on 'CZnews'
Title:   BBSfuture
Date:   Mon Jan 24 15:11:41 2000

Hi,
byl zalozen novy board 'BBSfuture' za ucelem diskusi a postovani nametu ohledne
funkci a budouci podoby BBS.

Bye, Endy/Endif 
             ... please wait - loading a virus into your computer.

Search the boards