Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZpolitics'
Title:   Re: vlada CSSD ?
Date:   Sun Oct 1 16:26:41 2006

> Tak se k tomu zvysovani najmu jeste vracim, tady mas primo kalkulacku, kdy
> si muzes spocitat o kolik muzes najem zvednout:
> http://www.mmr.cz/index.php?show=010022
> Takze to jde a ne ze ne :-) 
> 
>      Adam

Narazil jsem na uplny a jasny prehled, cituji autority (snad mi to Buh a 
autori te skvele publikace odpusti :-): 

--
Vyvoj regulace najemneho a cen sluzeb 

Zmena od 1. 7. 1995 

Jiz v roce 1994 byla prijata dlouhodoba koncepce postupnych kroku ke zvysovani 
najemneho z bytu s cilem postupneho dosazeni trzni urovne najemneho. 
Vyhlaskou c. 30/1995 byl s ucinnosti od 1. 7. 1995 zaveden novy system do 
praxe a kazdorocne, vzdy od 1. cervence, byl pronajimatel opravnen zvysit 
najemne. Vyhlaska obsahovala vzorec pro zvyseni se tremi koeficienty. 
Zakladem bylo vzdy maximalni zakladni najemne, ktere v prislusne obci platilo 
do 30. 6. bezneho roku.

Od 1. 7. 1995 bylo zavedeno vecne usmernovane najemne v bytech lidovych 
bytovych druzstev, doslo k uplne liberalizaci najemneho ve vsech uvolnenych 
bytech, kde se sjednava najem s novym najemcem, a k nekterych dalsim drobnym 
zmenam.

Vyhlaska c.30/1995 Sb. byla jen prvni z novel vyhlasky c. 176/1993 Sb. Dalsi 
novely byly provedeny:

s ucinnosti od 1. 1. 1996 vyhlaskou c. 274/1995 Sb. (ta stanovila, ze pri 
vystavbe najemnich bytu ze stavebniho sporeni a hypotecnich uveru s ucasti 
statu se na tyto zdroje nepohlizi jako na verejne prostredky a najemne je 
mozne sjednat dohodou bez regulace),

s ucinnosti od 30. dubna 1997 vyhlaskou c.86/1997 Sb.,

a s ucinnosti od 28. unora 1999 vyhlaskou c.41/1999 Sb. (kdy byl zmenen 
vzorec pro vypocet zvyseni najemneho s platnosti od 1. cervence 1999 a od 
tohoto data se o zvyseni rozhodovalo jedinym koeficientem Ki).

Zruseni vyhlasky k 31. 12. 2001 

Nalezem Ustavniho soudu (publikovanym ve Sbirce zakonu pod c. 231/2000 Sb.) 
byla k 31. 12. 2001 vyhlaska Ministerstva financi c. 176/1993 Sb., o 
najemnem, ve zneni pozdejsich predpisu, zrusena. Duvodem byla podle Ustavniho 
soudu zejmena diskriminace vlastniku bytoveho fondu a nizka vyse regulovaneho 
najemneho. Ustavni soud zamerne ponechal dostatecnou dobu 18 mesicu na 
pripravu noveho pravniho predpisu, o kterem se predpokladalo, ze bude mit 
zakonnou podobu. Navrh vypracovany Ministerstvem financi CR vsak poslanci v 
dubnu 2001 odmitli a ani zadna dalsi verze zakona nebyla dosud schvalena.

Regulace v roce 2002 

Od 1. ledna 2002 se pri stanoveni najemneho z bytu postupovalo podle vymeru 
MF c. 01/2002, kterym se stanovi seznam zbozi s regulovanymi cenami. Regulace 
podle vymeru 01/2002 se nevztahovala na najemne z bytu, u nichz se po 
sjednava najemni smlouva s novym najemcem, krome pripadu zakonneho prechodu 
najmu, vymeny bytu, bytove nahrady a sluzebnich bytu vojaku z povolani. Tento 
vymer vsak v podstate prevzal obsah protiustavni vyhlasky, a proto byl opet 
podan protest Ustavnimu soudu.

V Cenovem vestniku castka 18/2002 by uverejnen vymer Ministerstva financi c. 
06/2002, kterym se stanovi maximalni najemne z bytu, maximalni ceny sluzeb 
poskytovanych s uzivanim bytu a pravidla pro vecne usmernovane najemne v byte 
a meni vymer Ministerstva financi c. 01/2002. Timto vymerem MF CR upravilo 
jednak najemne od 15. listopadu 2002 do 30. cervna 2003, ale i najemne od 1. 
cervence 2003 s tim, ze koeficient rustu najemneho bude stanoven rozhodnutim 
MF. Svym obsahem se vsak tento vymer shodoval s polozkami tykajicimi se 
najemneho a cen sluzeb ve vymeru MF c. 01/2002, ktere byly napadeny stiznosti 
k Ustavnimu soudu.

Zrusenim Nalezem US c. 528/2002 Sb. 

Nalezem Ustavniho soudu c. 528/2002 Sb. rozhodl Ustavni soud nasledovne:

navrh na zruseni # 10 zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, se zamita;

Vymer Ministerstva financi c.06/2002, kterym se stanovi maximalni najemne z 
bytu, maximalni ceny sluzeb poskytovanych s uzivanim bytu a pravidla pro 
vecne usmernovane najemne v byte a meni vymer Ministerstva financi c.01/2002 
se zrusuje;

rizeni o navrhu na zruseni ustanoveni polozky c. 5 a polozky c. 6 casti I. 
oddilu A a polozky c. 9 casti II. vymeru MF c.01/2002, kterym se vydava 
seznam zbozi s regulovanymi cenami, se zastavuje.

Cenove moratorium 

Po zruseni regulace vlada prijala narizeni vlady c. 567/2002 Sb., kterym se 
stanovi cenove moratorium najemneho z bytu, podle ktereho nebylo mozne po 
dobu 3 mesicu ode dne nabyti jeho ucinnosti (dnem vyhlaseni, tj. dnem 20. 12. 
2002) zvysovat najemne z bytu, ktere bylo ke dni 17. 12. 2002 regulovano.

Zruseni nalezem US c. 84/2003 Sb. 

Toto cenove moratorium najemneho z bytu bylo zruseno 19. 3. 2003 nalezem 
Ustavniho soudu c.84/2003 Sb. Po tomto datu lze najemne sjednat pouze dohodou 
smluvnich stran a spory je opravnen resit pouze soud. V soucasne dobe se 
stale jeste pripravuje jiz nekolikrat avizovany zakon o najemnem.

Zakon c. 107/2006 Sb. 

V castce 37 Sbirky zakonu rozeslane dne 31. brezna 2006 byl publikovan dlouho 
ocekavany zakon c. 107/2006 Sb., o jednostrannem zvysovani najemneho z bytu a 
o zmene zakona c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu.

Prvni cast zakona stanovi postup pri jednostrannem zvysovani najemneho z 
bytu, ktery ma omezenou dobu platnosti do 31. prosince 2010, a cast druha 
obsahuje zmenu obcanskeho zakoniku v casti zvlastnich ustanoveni o najmu bytu.

Zpusob zvysovani najemneho z bytu 

V prvni casti tohoto zakona je stanoveno, ze najemne pri uzavirani najemni 
smlouvy nebo zmena najemneho v prubehu trvani najemniho vztahu se sjednava 
dohodou mezi pronajimatelem a najemcem, nestanovi-li zakon c. 107/2006 Sb. 
nebo zvlastni pravni predpis jinak. S ucinnosti od 31. brezna 2006 je zakonem 
c. 107/2006 Sb. stanoveno, ze jednostranne zvyseni najemneho z bytu 
pronajimatelem lze uplatnit v obdobi, ktere zacina dnem nabyti ucinnosti 
tohoto zakona (tj. 31. 3. 2006) a konci dnem 31. 12. 2010. Pronajimatel bytu 
je opravnen zvysit jednostranne najemne z bytu jedenkrat rocne pocinaje dnem 
1. ledna 2007. Jednostranne zvyseni v kazdem vymezenem obdobi 12 mesicu nesmi 
byt vyssi nez stanoveny maximalni prirustek pro konkretni hodnotu aktualniho 
najemneho ve vztahu k cilove hodnote mesicniho najemneho. Tyto hodnoty a 
dalsi potrebne udaje stanovene v # 4 zakona vyhlasuje a zverejnuje formou 
Sdeleni ve Sbirce zakonu Ministerstvo pro mistni rozvoj CR vzdy s ucinnosti 
od 1. cervence kalendarniho roku.

--
To je vse, vice se k tomu rici snad ani neda.

klak
 

--------------------------------------------------
 MESSAGE FROM GOD !
 "Universe rebooting in 5 seconds. Please log out!"
 (L) Logout;(C) Cancel;(P) Panic;(H) Help :_

Search the boards