Posted By: Azog (certifikovany ritolezec) on 'CZsf'
Title:   duna... blikac
Date:   Fri Mar 26 11:22:45 1999

> Cervi dobre "slyseli". Zvlaste haklivi byli na rytmicke zvuky. Toho se
> vyuzivalo pri konstrukci tlouku. Ve filmu byl tlouk zcela bezduvodne
> predelan
> na "blikac".

K blikaci> jestli to nebyl jenom ceskej mizernej preklad. Pac ve filmu se
tlouk opravdu rytmicky pohyboval nahoru dolu (nikoli jenom blikal)

                     Azog         

Search the boards