Posted By: Keson (Keson) on 'CZunix'
Title:   Re: sort mezer
Date:   Fri Nov 11 10:57:53 2005

Ahoj,

> nevite, jak donutit sort, aby mi nebral mezeru jakozto oddelovac poli?
> Oc se jedna, potrebuji utridit nasledujici sekvenci tak, aby mezery byly pod
> sebou:
> a
> a 0
> a01
> a 1
> a10
> a 2
> a20
> 

to vypada spis na lokalizaci
  LANG=C sort < file.txt

jinak field separator -t (man sort:)
  LANG=C sort -t'
anebo
  perl -e 'print sort <>' < file.txt


                       Keson
* * * * * * * * * * * * * 
 a stejne je hezky :-)
* * * * * * * * * * * * * 

Search the boards