Posted By: jetpac () on 'CZunix'
Title:     dotaz na screen
Date:      Thu Jun  8 19:04:50 2006

Delam temer ty samy veci na sesti platformach - nenapada vas ve screenu 
zpusob, jak jeden command poslat vice oknum?

Dikec za podnety,
JetPac

Search the boards