Posted By: Keson (Keson) on 'CZunix'
Title:   Re: buffer stdout streamu
Date:   Tue Oct 2 15:50:49 2007

Jeste bych doplnil, ze je mozne otevrit soubor tak,
aby zapis probihal synchronne, nebufferovane.
Viz O_SYNC a O_DIRECT flagy volani open(2)
[v Linuxu]

                       Keson
* * * * * * * * * * * * * 
 a stejne je hezky :-)
* * * * * * * * * * * * * 

Search the boards