Posted By: PaJaSoft (Menhir Mover & Linux Man) on 'CZwww'
Title:   Re: Velikost okna ve frame
Date:   Thu Sep 21 14:01:22 2000

> var w = document.body ? document.body.clientWidth : self.innerWidth;
> var h = document.body ? document.body.clientHeight : self.innerHeight;
> document.writeln(w+"x"+h);

   jenze prave to self.innerWidth neni ani v MSIE 5.0 definovano - bere se 
to jako user-defined vlastnost... - to je prave muj problem...

 ..s usmevem a laskou jde vsechno lip, nezapominejte na to v zivote..

                                   PaJaSoft

Search the boards